หน้าหลัก La canzone di Achille

La canzone di Achille

1.0 / 5.0
19 comments
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง

Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d'armi - due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna. Madeline Miller, studiosa e docente di antichità classica, rievoca la storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, piegando il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda che ha lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini spogliato da ogni morbosità e restituito alla naturalezza con cui i greci antichi riconobbero e accettarono l'omosessualità. Patroclo muore al posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole più vivere senza Patroclo. Sulle mura di Troia si profilano due altissime ombre che oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride.

หมวดหมู่:
ปี:
2019
สำนักพิมพ์:
Sonzogno
ภาษา:
italian
ISBN 10:
8831780980
ISBN 13:
9788831780988
ไฟล์:
EPUB, 1.24 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2019
หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากมีคำร้องเรียนจากผู้ถือลิขสิทธิ์

Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master

Pravin Lal

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด