หน้าหลัก Il quaderno dell'amore perduto

Il quaderno dell'amore perduto

5.0 / 0
0 comments
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Dall'autrice di Cambiare l'acqua ai fiori La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l’una uguale all’altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia – e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un’esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei ricordi – quell’amore – dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio d’impugnare la penna per scrivere il proprio destino? Una storia delicata e commovente, un'autrice capace di descrivere con efficacia e tenerezza ogni sfaccettatura dei sentimenti: sono questi gli elementi che hanno conquistato la critica e che rendono Il quaderno dell'amore perduto un romanzo destinato a restare a lungo nel cuore di tutti i lettori che credono nel potere dei ricordi e dell'amore.
หมวดหมู่:
ปี:
2016
สำนักพิมพ์:
Editrice Nord
ภาษา:
italian
จำนวนหน้า:
348
ISBN 10:
8842928518
ISBN 13:
9788842928515
ไฟล์:
EPUB, 380 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2016
หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากมีคำร้องเรียนจากผู้ถือลิขสิทธิ์

Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master

Pravin Lal

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด