หน้าหลัก Guida all'analisi tecnica: Principi, strumenti e metodi per capire i mercati finanziari (Italian...

Guida all'analisi tecnica: Principi, strumenti e metodi per capire i mercati finanziari (Italian Edition)

,
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Il volume costituisce una guida completa ed esauriente all'analisi tecnica. L'autore inizia con la descrizione dei principi base della disciplina e delle tecniche di cui si avvalgono quotidianamente gli investitori di tutto il mondo per costruire valide strategie operative, creando così una sezione utile sia ai neofiti della materia sia ai trader esperti alla ricerca di veloci punti di riferimento. Il testo prosegue spostando l'attenzione sui metodi di rappresentazione dei prezzi (a linea, bar chart, a candele, Point & Figure) utilizzati per analizzare i mercati finanziari, descrivendo poi con estrema precisione sia le principali configurazioni grafiche sia gli indicatori più diffusi (Medie Mobili, Rsi, Macd, Bande di Bollinger). Tra gli argomenti di maggiore importanza va segnalata l'analisi candlestick - ossia la lettura dei mercati finanziari compiuta con le indicazioni fornite dalle candele giapponesi - ma, particolarmente interessanti, sono anche i paragrafi dedicati all'analisi della volatilità e agli aspetti operativi legati alla gestione delle posizioni (Money Management). Il libro, organizzato in sezioni di facile lettura, è arricchito da box didattici che approfondiscono gli argomenti più importanti e da numerosi esempi grafici che aiutano il lettore nella comprensione dei concetti espressi.
หมวดหมู่:
ปี:
2014
สำนักพิมพ์:
Hoepli
ภาษา:
italian
ISBN 10:
882036154X
ISBN 13:
9788820361549
ไฟล์:
EPUB, 3.34 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2014
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งความรู้!

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด