หน้าหลัก Capire l’economia for dummies

Capire l’economia for dummies

5.0 / 5.0
1 comment
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง

Cosa potete aspettarvi leggendo questo libro?

Bene: ora sì che siete nei guai! Siete andati in libreria, avete visto il titolo di questo libro e avete pensato: “È una buona idea cercare di aumentare le cose che so di economia. Non ho ben capito che cosa sia un oligopolio, conosco i problemi che provoca l’inflazione ma non ho ancora chiaro da che cosa è causata. E Keynes: chi era costui? E poi voglio che qualcuno mi spieghi perché ci siamo ficcati in questo guaio della crisi e come ne stiamo uscendo (se poi ne stiamo uscendo…).”

A questo punto avete preso il libro, lo avete sfogliato con maggiore attenzione, vi è sembrato utile, lo avete pagato, siete usciti dalla libreria, e ora siete a casa pronti a leggerne almeno una prima parte. Autore e editore sentitamente vi ringraziano per la scelta e, come si dice in questi casi, sperano di non deludere le vostre aspettative.

Perché siete nei guai? Ma perché entrare nel meraviglioso (!) mondo dell’economia significa trovarsi catapultati in un contesto completamente diverso da quello a cui si è abituati: un economista è una bestia strana. Sotto sembianze umane si cela un personaggio che cerca di spiegare i comportamenti del suo prossimo secondo poche e semplici regole. E, al centro di tutto, c’è la regola regina: l’homo oeconomicus procede nel suo agire pratico seguendo la logica dei costi-benefici. È un puro massimizzatore, freddo, egoista. Ed è antipatico! Se ne trovate uno girate alla larga da lui: sarebbe capace di piantarvi un coltello nella schiena se gli piacessero le vostre scarpe e se non vi fosse la legge, che rende troppo costoso un simile comportamento. In ogni caso, non è un granché come amico. Ma state tranquilli: neppure lui vi vuole come amico. Un homo oeconomicus non ha amici!

หมวดหมู่:
ปี:
2014
สำนักพิมพ์:
Hoepli
ภาษา:
italian
จำนวนหน้า:
377
ISBN 10:
8820363267
ISBN 13:
9788820363260
ซีรีส์:
For dummies
ไฟล์:
EPUB, 4.88 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2014
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งความรู้!

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด