หน้าหลัก L'arte della guerra

L'arte della guerra

4.0 / 4.0
0 comments
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
"L'arte della guerra" è un manuale di strategia militare su come condurre e vincere una guerra nell'antica Cina. L'importanza di vincere una guerra è quella di saper pianificare tatticamente in modo che nel conflitto si ottenga il massimo profitto nel minor tempo possibile, senza combattere o con la minima perdita di truppe. Il trattato è diviso in tredici capitoli, ognuno dedicato ad un aspetto della guerra. Nel corso della storia l'"Arte della guerra" ha influenzato la strategia militare europea e non solo: Mao Tse-Tung nella sua lotta contro Chiang Kaishek nella tecnica della guerriglia. Sembra che altri personaggi abbiano preso ispirazione dalla lettura di questo trattato quali Napoleone Bonaparte e il generale MacArthur. Le teorie di Sun Tzu, oltre ad essere ancora considerate attuali da molti strateghi militari, hanno trovato applicazione anche nelle strategie manageriali, modelli di comportamento da adottare nelle situazioni competitive.
ปี:
2015
สำนักพิมพ์:
Libraria Editrice s.r.l.
ภาษา:
italian
จำนวนหน้า:
96
ISBN 10:
888337309X
ISBN 13:
9788883373091
ซีรีส์:
Grandi Classici
ไฟล์:
EPUB, 1.39 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2015
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งความรู้!

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด