หน้าหลัก Le bugie nel carrello: Per una spesa più consapevole. Le leggende e i trucchi del marketing sul...

Le bugie nel carrello: Per una spesa più consapevole. Le leggende e i trucchi del marketing sul cibo che compriamo

5.0 / 5.0
1 comment
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Cos’è esattamente il Kamut®? Perché è meglio non mangiare troppo tonno? Le patate al selenio fanno bene alla salute? La mortadella al 100 per cento naturale esiste davvero? Dopo il successo di PANE E BUGIE (Chiarelettere 2010), il libro sulla disinformazione in campo alimentare, Dario Bressanini ci accompagna tra gli scaffali di un supermercato immaginario e ci aiuta a capire cosa raccontano, e cosa nascondono, le etichette dei prodotti che acquistiamo. Scopriremo, tra l’altro, che l’equazione “naturale = buono” è uno dei pregiudizi più radicati e più usati dalla pubblicità, che un prodotto che l’etichetta descrive come a “chimica zero” i conservanti li contiene, che il prezzo di una bottiglia di vino ne influenza l’apprezzamento e che il tonno più buono non si taglia con un grissino.
ปี:
2013
สำนักพิมพ์:
Chiarelettere
ภาษา:
italian
จำนวนหน้า:
192
ISBN 10:
8861903568
ISBN 13:
9788861903562
ไฟล์:
EPUB, 298 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2013
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งความรู้!

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด