หน้าหลัก Blood and Honey (Edizione Italiana): La strega e il cacciatore 2 (Italian Edition)

Blood and Honey (Edizione Italiana): La strega e il cacciatore 2 (Italian Edition)

, ,
3.5 / 5.0
4 comments
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Dopo il finale mozzafiato di Serpent & Dove non potevamo attendere oltre per farvi scoprire il destino di Lou e Reid, la strega e il suo cacciatore.
Dopo aver evitato per un soffio la morte per mano delle Dames Blanches, Lou, Reid, Coco e Ansel sono in fuga. Il più lontano possibile dalla congrega, dal regno e dalla Chiesa. Però non c'è luogo in cui possano nascondersi. Per sottrarsi alle decine di streghe e folle di cacciatori alle loro calcagna, ora Lou e Reid hanno bisogno di alleati. Alleati potenti. Ma la protezione ha un prezzo e il gruppo deve dividersi per cercare rinforzi. E mentre Lou e Reid provano a colmare la distanza che si allarga tra di loro, l'astuta Morgane li costringe a un letale gioco al gatto e topo che minaccia di distruggere qualcosa che vale più di qualsiasi congrega.
หมวดหมู่:
ปี:
2021
สำนักพิมพ์:
HarperCollins Italia
ภาษา:
italian
ISBN 10:
8830524271
ISBN 13:
9788830524279
ไฟล์:
EPUB, 2.93 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2021
หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากมีคำร้องเรียนจากผู้ถือลิขสิทธิ์

Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master

Pravin Lal

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด