หน้าหลัก Serpent And Dove (edizione Italiana)

Serpent And Dove (edizione Italiana)

5.0 / 5.0
1 comment
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
UNA STREGA E UN CACCIATORE DI STREGHE LEGATI NEL SACRO VINCOLO DEL MATRIMONIO. UN AMORE CHE GIOCA COL FUOCO. Louise le Blanc è fuggita dalla sua congrega e si è rifugiata a Cesarine, rinunciando a ogni forma di magia e vivendo di furti ed espedienti. Perché in quella tetra città le streghe come lei fanno paura. Vengono braccate. E mandate al rogo. Reid Diggory è un cacciatore, ha giurato fedeltà alla Chiesa e da sempre vive secondo un unico, ferreo principio: uccidere le streghe. La sua strada non avrebbe mai dovuto incrociare quella di Lou, eppure un perverso scherzo del destino li costringe a un'unione impossibile: il santo matrimonio. Ma anche se quella tra le streghe e la Chiesa è una guerra antica come il mondo, un nemico crudele ha in serbo per Lou un destino peggiore del rogo. E lei, che non può cambiare la propria natura e nemmeno ignorare i sentimenti che stanno sbocciando nel suo cuore, si trova di fronte a una scelta terribile. Siamo legati a doppio filo dall'amore, dall'onore, o dal fuoco... E l'amore si prende gioco di tutti noi.
หมวดหมู่:
ปี:
2020
สำนักพิมพ์:
Harper Collins Italia
ภาษา:
italian
จำนวนหน้า:
528
ISBN 10:
883051182X
ISBN 13:
9788830511828
ISBN:
B082P74WX3
ไฟล์:
EPUB, 406 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2020
หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากมีคำร้องเรียนจากผู้ถือลิขสิทธิ์

Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master

Pravin Lal

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด