หน้าหลัก Come uccidono le brave ragazze

Come uccidono le brave ragazze

5.0 / 5.0
2 comments
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Little Kilton, aprile 2012: Andie Bell, una delle ragazze più popolari della scuola, viene uccisa. O meglio, scompare, e il suo corpo non verrà mai ritrovato. L'assassino è Sal Singh, compagno di scuola e amico della vittima: la polizia e tutti in città ne sono convinti. Il suo suicidio a qualche giorno di distanza ha cancellato tutti i dubbi. Ma Pippa Fitz-Amobi, che al tempo dei fatti aveva dodici anni e che ora si prepara a fare domanda per il college, non ne è per niente sicura. Quando sceglie di studiare il caso come tesina di fine anno, comincia a scoprire segreti che qualcuno in città vuole disperatamente che rimangano tali. E se l'assassino fosse davvero ancora là fuori?
ปี:
2020
สำนักพิมพ์:
Rizzoli
ภาษา:
italian
จำนวนหน้า:
464
ISBN 10:
8831803131
ISBN 13:
9788831803137
ไฟล์:
EPUB, 2.95 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2020
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งความรู้!

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด